แรงบันดาลใจ ในการรักษาคุณแม่ เริ่มต้นจากการที่แม่ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองน้อยก้อนโต ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน หลังการผ่าตัดต้องฟื้นฟูร่างกายด้วยการให้อาหารทางสาย ฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมีการสอนทำอาหารสูตรโภชนาการให้กับผู้ป่วย จะเน้นย้ำเรื่องการทำความสะอาดของผักผลไม้ เนื่องจากสารปนเปื้อนหรือยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในผักผลไม้ เป็นสารกระตุ้นให้เนื้องอกกลับมาโตอีกครั้ง หรือก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีกมากมาย ฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ต่างก็เน้นให้ล้างผักผลไม้ให้สะอาดที่สุด เท่าที่จะทำได้

หลังจากคุณแม่ออกจากโรงพยาบาล ก็เริ่มซื้อผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้ต่างๆมาใช้ จนกระทั่งมาพบวัตถุดิบ “ถ่านกัมมันต์” จึงนำมาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล จึงเกิดแนวคิด คุณสมบัติของถ่านกัมมันต์น่าจะดูดซับยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ได้ จึงได้เริ่มคิดค้นขั้นตอนในการนำมาใช้รวมถึงทดลองใช้ ก็พบว่า หลังจากการล้างผักผลไม้ สามารถเปลี่ยนผักสลดให้กลับมาสดได้ ผักหอมขึ้น ทานง่ายขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้น
ทั้งหมดที่กล่าวมา จึงทำให้เกิดงานวิจัย โครงการ การใช้ผงถ่านกัมมันต์ในการล้างผักผลไม้จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการบริโภคผักผลไม้

ปัญหาที่พบในปัจจุบัน (Problem)

ประชากรไทยให้ความสำคัญและสนใจกับสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการรับประทานผักผลไม้ที่ปลอดภัย แต่เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังคงทำเกษตร โดยใช้ยาฆ่าแมลงและพบว่า ผักผลไม้ มีสารตกค้างของยาฆ่าแมลง ดังนั้น จึงพยายามหาวิธีต่างๆ เพื่อให้สามารถรับประทานผักและผลไม้ ได้อย่างปลอดภัย เช่น การซื้อผักอินทรีย์ ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักกางมุ้ง นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความวิตกกังวลกับผักและผลไม้ ที่ซื้อมาว่าปลอดภัยจริงหรือไม่ ? ตลอดจนหาวิธีลดปริมาณยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ที่ซื้อมา ด้วยวิธีการล้างในน้ำที่ไหลผ่าน การแช่ในน้ำเปล่า การแช่ในสารละลาย ที่นิยมใช้ได้แก่ โซเดียมไบคาร์บอเนต หรือเบกกิ้งโซดา น้ำส้มสายชู ด่างทับทิม และผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างผักผลไม้ เป็นต้น ซึ่งประสิทธิภาพของการล้างจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดและความเข้มข้นของยาฆ่าแมลง

Be Klear

ผงล้างผักและผลไม้ นวัตกรรมผงล้างผักที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารตกค้าง จากพืชธรรมชาติ Cassava ผ่านกรรมวิธีผลิต 1000 องศา ทางเลือกใหม่ ของคนใส่ใจสุขภาพ

Be Klear บีเคลีย : ผงล้างผักและผลไม้จากพืชธรรมชาติ Cassava
ปลอดภัย ด้วยกรรมวิธีการผลิตระบบ HACCP และ GMP
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผักและผลไม้ ระดับ Food Grade
ไม่มีส่วนผสมของ วัตถุกันเสีย หรือ สีสังเคราะห์
Activated Carbon เป็นถ่านที่ผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมิสูงถึง 1000 องศาเซลเซียส ช่วยในการดูดซึมและดูดซับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ง่ายๆ เพียงนิดเดียวเพียง แกว่ง-แช่-ล้าง