ผักและผลไม้ที่เรารับประมานทุกวันมั่นใจว่าสะอาดแค่ไหน?

Be Klear นวัตกรรมที่มีสารประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษ ผงชาร์โคลจากธรรมชาติ 100% ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผักและผลไม้ปลอดภัย มั่นใจทุกการรับประทาน

ส่วนประกอบ

ผงชาร์โคลจากธรรมชาติ 100%

คุณสมบัติ

ช่วยลดสารเคมี

ลดจุลินทรีย์ ลดเชื้อรา

ยืดอายุการเก็บรักษาได้ถึง 14 วัน

คงความสดใหม่ให้กับผัก, ผลไม้

การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่แห้งและพ้นจากแสง

วิธีใช้

1 ซอง ต่อน้ำ 4 – 8 ลิตร
แกว่งซองผงถ่านในน้ำจนละลายออก
แช่ผัก, ผลไม้ทิ้งไว้15-20 นาที
ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

คำแนะนำ
สำหรับกรณีผิวแห้งมากอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหลังจากการใช้ควรล้างมือและทาครีมบำรุงผิว

 

“มีงานวิจัยรองรับ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

Be Klear
ผงถ่านชาโคลดูดซับสารพิษช่วย Clear อะไรได้บ้าง?

แนวคิดธุรกิจ (Business Idea)

แรงบันดาลใจ ในการรักษาแม่ สู้ความห่วงใยต่อผู้บริโภค
Be Klear ผงล้างผักและผลไม้ นวัตกรรมที่มีสารประสิทธิภาพ
ในการดูดซับสารพิษ จากชาร์โคล 99.99 %

“ ให้เราดูแลคุณ เหมือนคนในครอบครัว ”